Πολλών δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνων

We currently have no job openings

Get a Tax Identification-EU Passports

Get a Tax Identification Number and pass key (for natural persons)

NOTE: Once you get the tax number you can work anywhere in Greece

Share this post:

Welcome!
Hello, how can we help?