Πολλών δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνων
TICKETS TO ALBANIA-BILETA AUTOBUSI PER NE SHQIPERI

We are pleased to inform you of our daily routes from GREECE-ALBANIA.
Departures are from ATHENS and the port of PIRAEUS at 07:00 and 07:30 in the morning and 19:00 and 19:30 respectively to ARGIROKASTRO-TEPELLENI-FIER-VERATI-DIRRACHIO-TIRANA-LATSI-LEZA-SHKODA.
It is possible to choose to issue tickets on an open return date (for one year) with a 10% discount.

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë për linjat tona ditore nga GREQI-SHQIPËRI.
Nisjet janë nga ATHINA dhe porti i PIREUT në orën 07:00 dhe 07:30 të mëngjesit dhe përkatësisht në orën 19:00 dhe 19:30 drejt ARGIROKASTRO-TEPELLENI-FIER-VERATI-DIRRACHIO-TIRANË-LATSI-LEZA-SHKODA.
Është e mundur të zgjidhni të lëshoni bileta në një datë të hapur kthimi (për një vit) me një zbritje prej 10%.

+302286091310   |   info@valmas-tours.com

Welcome!
Hello, how can we help?